Katowiccy policjanci, wspólnie z przedstawicielami linii kolejowych przeprowadzili na przejeździe kolejowo-drogowym przy ul. Gen. Jankego na katowickim Ochojcu działania profilaktyczne „Bezpieczny Przejazd – Szlaban na ryzyko!”. Wraz z mundurowymi ze Straży Ochrony Kolei przypominali kierowcom, rowerzystom oraz pieszym prawidłowe zachowania na tego typu przejazdach. W akcji profilaktycznej kampanii społecznej „Bezpieczny przejazd – Szlaban na ryzyko!” przedstawicielom linii kolejowych towarzyszyli policjanci z Zespołu Profilaktyki Społecznej oraz Wydziału Ruchu Drogowego katowickiej komendy. Wraz z funkcjonariuszami Komendy Regionalnej Straży Ochrony Kolei w Katowicach informowali kierowców, rowerzystów i pieszych o zasadach bezpieczeństwa przy przekraczaniu przejazdów kolejowo-drogowych. Dodatkowo uczestnikom ruchu rozdawali informatory, zawierające zasady bezpieczeństwa.