W czwartek 24 października Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego z JRG 2 Katowice ćwiczyła na terenie Centralnego Szpitala Klinicznego w Katowicach – Ligocie. Scenariusz ćwiczeń zakładał, iż na korytarzu przewróciła się przesyłka z promieniotwórczym źródłem. Działania Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego polegały na wyznaczeniu strefy niebezpiecznej, identyfikacji źródła i umieszczenie w pojemniku zastępczym. Zadania te wykonano przy użyciu robota IBIS, aby ograniczyć czas przebywania ratowników w strefie niebezpiecznej.

Foto: Artur Lubojański 112Katowice