Postęp technologii i ciągła potrzeba bycia online sprawiają, że z jednej strony wszelkie nowinki techniczne ułatwiają i mają wpływ na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, z drugiej natomiast mogą pośrednio przyczynić się do tragedii. Telefony, tablety czy też „urządzenia GPS” pomagają, ale także rozpraszają uwagę i przez to mogą być przyczyną niebezpiecznych sytuacji na drodze. W ramach akcji „Na Drodze – Patrz i Słuchaj” policjanci będą uświadamiać i przypominać kierującym pojazdami o:
– potrzebie obserwacji drogi i jej otoczenia,
– obowiązku zachowania szczególnej ostrożności zbliżając się do przejścia dla pieszych, w tym zmniejszeniu prędkości tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszych. Natomiast pieszym o zagrożeniach związanych m.in. z:
bezpiecznym poruszaniem się po drodze (chodnik, droga dla pieszych, pobocze, jezdnia, droga dla rowerów), nieostrożnym wejściem na przejście/jezdnię, w tym bezpośrednio przed jadący pojazd, przebieganiem przez jezdnię.
Przestrzeganie przepisów, koncentracja, obserwacja, nawiązanie kontaktu wzrokowego pieszy-kierowca, wzajemny szacunek i życzliwość to czynniki, które z pewnością mają istotny wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym