Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach ogłasza postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby przygotowawczej na stanowisko stażysty w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach:

Liczba stanowisk i wymiar etatu: 7/1
Stanowisko proponowane: stażysta w służbie przygotowawczej.
Stanowisko docelowe (etatowe): starszy ratownik/starszy ratownik kierowca
System pełnienia służby: zmianowy
Miejsce pełnienia służby: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach,
40-026, ul. Wojewódzka 11.
Planowany termin przyjęcia do służby: od 01 września 2021 r. do 31 marca 2022 r. (termin przyjęć może ulec zmianie w zależności od terminów Rejonowej Komisji Lekarskiej oraz szkolenia podstawowego w zawodzie strażak). Szczegóły tutaj.