Piątek 20 września 2019 roku był historycznym dniem dla OSP Katowice – Zarzecze. Tego dnia do siedziby jednostki przyjechał fabrycznie nowy samochód ratowniczo-gaśniczy typu GCBA. Samochód, który przyjechał to Scania XT P370 w zabudowie firmy Szczęśniak. Nowy samochód ma zbiornik wodny o pojemności 5 ton, 500 litrów środka pianotwórczego i wydajność autopompy 3200 na minutę. Na wyposażeniu samochodu znajduje się między innymi sprzęt do ratownictwa technicznego, wentylator, armatura wodno-pianowa, kamera termowizyjna, czujnik wielogazowy, aparaty ochrony dróg oddechowych, piły do stali/drewna/betonu oraz sprzęt burzący. Nowy samochód został pozyskany w ramach poprzedniej edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Katowice. Koszt pojazdu to 1 100 000 zł.

Foto: Bartek Klikowicz, Artur Lubojański