W piątek prowadzone były ogólnopolskie działania pn. „Piesi”. Podczas prowadzonych kontroli funkcjonariusze zwracali szczególną uwagę na zachowania kierowców wobec pieszych, zwłaszcza w obrębie oznakowanych przejść dla pieszych. Policjanci nadzorowali także zachowanie pieszych. Mimo sukcesywnie malejącej liczby wypadków z udziałem pieszych, w dalszym ciągu liczba śmiertelnych ofiar wśród tej grupy uczestników ruchu stanowi niemal ⅓ ogółu zabitych na polskich drogach. W 2017 roku w 8 197 wypadkach drogowych zginęło 873 pieszych, a 7 587 zostało rannych. Szczególnie niepokojące jest to, że aż 3408 wypadków polegało na nie ustąpieniu pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych. W wypadkach tych zginęło 205 pieszych. Piesi są niechronionymi uczestnikami ruchu drogowego i w konfrontacji z samochodem zazwyczaj doznają dotkliwych obrażeń. O tym powinni pamiętać zarówno piesi jak i kierowcy.