Przypominamy, iż od 5 marca na ulicy Policyjnej i Poznańskiej zostały wprowadzone zmiany w organizacji ruchu. Obie ulice są teraz drogami jednokierunkowymi. Na ulicy Policyjnej obowiązuje jeden kierunek ruchu od ulicy Fredry do ulicy Generała Jankego. Z kolei na ulicy Poznańskiej jeden kierunek od strony ulicy Jankego do ulicy Fredry. Ulica Poznańska od skrzyżowania z ulicą Aleksandra Fredry w kierunku Głogowskiej pozostaje dwukierunkowa.
PRZEZ112Katowice.eu
PODZIEL SIĘ