Od 1 czerwca 2021 roku nastąpi zmiana przepisów ruchu drogowego odnośnie pierwszeństwa na oznakowanych przejściach dla pieszych. Zmiany dotyczą także zbyt bliskiej odległości od poprzedzającego pojazdu, tak zwana “jazda na zderzaku”.
Nowelizacja tych przepisów mi o tym, że odstęp między pojazdami nie może być mniejszy niż połowa prędkości, z jaką porusza się dany pojazd. W praktyce oznacza to, że kierowcy jadący z prędkością 100 km/h powinien jechać w odległości wynoszącą 50 metrów za pojazdem przed nim. Ta nowelizacja dotyczy dróg ekspresowych i autostrad.
Nowelizacja przepisów odnośnie pierwszeństwa na przejściach mówi o tym, że kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest zobowiązany do zachowania szczególnej ostrożności i zmniejszenia prędkości tak, aby nie narażać na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na przejściu bądź wchodzącego na przejście. Pieszy, który znajduje się na przejściu dla pieszych ma pierwszeństwo przed każdym pojazdem. Z kolei pieszy wchodzący na przejście ma pierwszeństwo przed pojazdem za wyjątkiem tramwaju.
Zmiany dotyczą również pieszych. Pieszy wchodzący jest do zachowania szczególnej ostrożności. Pieszy podczas przechodzenia przez jezdnię nie będzie mógł korzystać z telefonu, bądź innego urządzenia elektrycznego, które mogłoby rozpraszać jego uwagę. Nowelizacja przepisów zakłada likwidację podniesienia limitu prędkości w godzinach 23:00 – 05:00 w terenie zabudowanym. Aktualnie w terenie zabudowanym po godzinie 23:00 maksymalna prędkość wynosi 60 km/h. W godzinach 05:00 – 23:00 prędkość wynosi 50 km/h. Po zmianie przepisów prędkość maksymalna na obszarze zabudowanym niezależnie od pory dnia będzie wynosić 50 km/h.

Podsumowanie:

– Pieszy znajdujący się na przejściu dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem.
– Pieszy oczekujący na możliwość wejścia na przejście dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem, za wyjątkiem tramwaju.
– Przed wejściem na przejście dla pieszych, pieszy jest zobowiązany zatrzymać się i upewnić, czy kierujący pojazdem ustępuje mu pierwszeństwa.
– Pieszy podczas przechodzenia przez jezdnię nie będzie mógł korzystać z telefonu, bądź innego urządzenia elektrycznego, które mogłoby rozpraszać jego uwagę.
– Prędkość w terenie zabudowanym wynosi 50 km/h niezależnie od pory dnia.