W sobotę 9 października na terenie katowickiego Janowa odbyły się ćwiczenia jednostek straży pożarnej, obejmujące prowadzenie działań w przypadku pożaru lasu. W ćwiczenia zaangażowane były zastępy jednostek OSP oraz PSP z terenu Katowic. Po dojeździe na miejsce pożaru pierwszych zastępów i potwierdzeniu rozległego pożaru lasu na miejsce niezwłocznie skierowane zostały zastępy 329s14 oraz 329s12 wraz z pompą z OSP Kostuchna, 329s51 z OSP Zarzecze, 329s31 z OSP Podlesie, 329s42 z OSP Szopienice oraz Pluton „MAGISTRALA” w składzie 301s27, 301s80 z JRG 1 Katowice, 302s25 z JRG 2 oraz 303s25 z JRG 3, którego zadaniem było zbudowanie magistrali wodnej z użyciem pompy wysokiej wydajności (4800l/min) w celu zapewnienia ciągłego dostępu do wody strażakom działającym przy froncie pożaru, w znacznej odległości od punktu poboru wody. Po ponad dwóch godzinach walki z żywiołem sytuacja została opanowana, a ćwiczenia dobiegały ku końcowi.

FOTO: Jakub Pawlusek 112Katowice, Kamil Siupka 112Katowice, Bartosz Klikowicz 112Katowic                                                                                                                    FILM: Dawid Moroń 112Katowice