W czwartek 13 sierpnia w Dolinie 3 Stawów odbyły się działania profilaktyczne Komendy Miejskiej Policji oraz Straży Miejskiej. Działania dotyczyły bezpieczeństwa nad wodą. Podczas wydarzenia policjanci oraz strażnicy miejscy rozdawali broszury na temat bezpiecznego wypoczynku nad wodą oraz edukowali młodszych i starszych plażowiczów jak należy zachowywać się na plaży. Zorganizowano także pokaz ratowników wodnych. Ratownicy zaprezentowali działania polegające na dopłynięciu do osoby topiącej się i ewakuacje osoby z wody na plażę za pomocą holowania.