Czwartek 22 października była historycznym dniem dla katowickiego lotnika Muchowiec.
Tego dnia po 13 latach nieobecności powrócił śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Od piątku 23 października tuż po godzinie 07:00 rozpoczął się dyżur Ratownika 4 wraz z załogą.”Baza HEMS (Śmigłowcowa Służba Ratownictwa Medycznego) na Śląsku do 2007 roku funkcjonowała właśnie w Katowicach. Następnie przeniesiono ją do Gliwic, gdzie operowano w wynajmowanych pomieszczeniach aeroklubowych. Coraz trudniej było tam spełnić wymogi dla funkcjonowania służby HEMS. Decyzją Ministra Zdrowia nową bazę wybudowano na własnościowej działce LPR w Katowicach. Teraz załoga ma do dyspozycji ponad 700-metrowy budynek, w którym mieszczą się pomieszczenia operacyjne, socjalne, magazyny medyczne i techniczne oraz hangar. Rozkład zaplanowano tak, by jak najsprawniej móc odtworzyć gotowość załogi do kolejnej misji. Baza jest wyposażona w stację paliw oraz elektryczną platformę, na której wyhangarowuje się śmigłowiec bez użycia ciągnika. Budowa bazy i przyległej infrastruktury trwała rok. Jej koszt to ponad 7,7 mln złotych. Inwestycję zrealizowano w ramach współfinansowania ze środków Unii Europejskiej – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, projekt pn. „Wsparcie baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego – etap 2”. 20 % stanowiły fundusze unijne, a pozostałe 80 % sfinansowano z budżetu państwa, z części której dysponentem jest Minister Zdrowia. Baza w Katowicach jest jedną z 21 stałych baz HEMS w Polsce, rocznie realizuje około 600 misji.”

Foto: Bartek Klikowicz 112Katowice
Tekst: Lotnicze Pogotowie Ratunkowe