Piątek 17 lipca 2020 był ważnym dniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Katowicach-Kostuchnie. Tego dnia do jednostki przybył fabrycznie nowy samochód ratowniczo-gaśniczy typu GCBA. Samochód, który dotarł do jednostki to Volvo FMX 4/32 w zabudowie firmy Bocar. Nowy wóz to ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy. Pojazd wyposażony jest w zbiornik wodny o pojemności 4 ton oraz zbiornik środka pianotwórczego o pojemności 400 litrów. Wydajność autopompy wynosi 3200 litrów na minutę. Na wyposażeniu najdziemy między innymi: maszt oświetleniowy z najaśnicami LED, sprzęt łączności radiowej radiostacja przewoźna, armatura wodno-pianowa, sprzęt do ratownictwa technicznego, wentylator, armatura wodno-pianowa, kamera termowizyjna, aparaty ochrony dróg oddechowych, piły do stali/drewna/betonu oraz sprzęt burzący. Nowy samochód został pozyskany w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Katowice. Koszt pojazdu to 1 195 000 tysięcy złotych.

Foto: Bartek Klikowicz, Krzysiek Lato 112Katowice