W piątek 5 kwietnia po godzinie 16 zastęp GBA z JRG 2 Katowice – Piotrowice został zadysponowany do pożaru hamulców w autobusie komunikacji miejskiej. Zastęp interweniował na ulicy generała Jankego za skrzyżowaniem z ulicą Ziołową. Pożar został szybko opanowany przez kierowcę autobusu przy pomocy gaśnicy proszkowej.
Nikomu z pasażerów nic się nie stało.