JRG 1 Katowice – Szopienice

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 1 w Katowicach-Szopienicach.
Jednostka mieści przy ulicy Krakowskiej 130.
Podstawowy rejon chroniony to północno-wschodnie dzielnice miasta Katowice.