Pogotowie Ratunkowe

Pogotowie Ratunkowe to instytucja zajmująca się ratowaniem życia i zdrowia.
Transport pacjentów odbywa się specjalistycznym ambulansem, potocznie nazywanego karetką. Ambulanse dzielą się na kilka typów:
– załoga P składa się z dwóch osób. Ratownika medycznego bądź pielęgniarki systemu.
– załoga S składa się z trzech osób. Minimum jedną osobą z załogi jest lekarz.
– załoga T składa się z kierowcy i ratownika. W karetkach transportowych transportuje się pacjentów, którzy nie wymagają stałej opieki medycznej. Ambulanse z oznaczeniem T wykorzystywane są także do transportu krwi.