Straż Miejska

Straż Miejska to umundurowana służba, która zajmuje się przestrzeganiem porządku publicznego, bezpieczeństwa mieszkańców oraz zabezpiecza imprezy masowe.
Do zadań strażników należy także sprawdzanie poprawność zaparkowanych samochodów, sprawdzanie opału w piecach wykorzystywanego przez mieszkańców. W okresie zimowym strażnicy miejscy przeszukują różnego rodzaju miejsca, w których koczują bezdomni i oferują im miejsca w noclegowniach. Straż Miejska podlega pod gminę, w której została powołana.