Policja

Policja to umundurowana instytucja, która zajmuje się ochroną obywateli, mienia oraz wykorzystuje się ją do utrzymywania porządku publicznego. Policja zajmuje się także ściganiem przestępców oraz zabezpiecza różne imprezy masowe. W strukturach policji funkcjonuje kilkanaście różnych wydziałów.
W Komendzie Miejskiej Policji w Katowicach działa 14 następujących wydziałów.
– wydział prewencji
– wydział ruchu drogowego
– wydział kryminalny
– wydział do walki z przestępczością przeciwko życiu i zdrowiu
– wydział do walki z przestępczością samochodową
– wydział do walki z przestępczością przeciwko mieniu
– wydział do walki z przestępczością narkotykową
– wydział do walki z przestępczością gospodarczą
– wydział sztabu policji
– izba dziecka
– zespół prezydialny
– zespół kadr i szkoleń
– zespół finansów i zaopatrzenia
– zespół łączności i informatyki.
W policyjnych strukturach funkcjonują także służby specjalne takie jak CBŚP oraz oddziały antyterrorystów.