Ochotnicza Straż Pożarna

Ochotnicza Straż Pożarna to umundurowana organizacja społeczna składająca się z ratowników-ochotników. OSP podobnie jak PSP zajmuje się ratowaniem życia, zdrowia i mienia ludzkiego. Ochotniczą Straż Pożarną wykorzystuje się także do gaszenia pożarów, usuwania skutków katastrof budowlanych, kolejowych oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń. OSP prowadzi także działania prewencyjne jak i zabezpiecza imprezy masowe.
Niektóre jednostki OSP należą do KSRG czy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Na terenie miasta Katowice funkcjonuje 5 jednostek OSP w dzielnicach: Szopienice, Dąbrówce Małej, Kostuchnie, Podlesiu i Zarzeczu. OSP Dąbrówka Mała, OSP Kostuchna, OSP Zarzecze i OSP Szopienice należą do KSRG.