JRG 2 Katowice – Piotrowice

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 2 w Katowicach-Piotrowicach.
Jednostka mieści przy ulicy Tadeusza Kościuszki 189.
Podstawowy rejon chroniony to południowo-zachodnie dzielnice miasta Katowice.
W JRG stacjonuje 9 samochodów ratowniczo-gaśniczych. Specjalizacją jednostki jest ratownictwo-chemiczne.