Straż Pożarna

Państwowa Straż Pożarna to instytucja zajmująca się ratowaniem życia, zdrowia i mienia.
Zakres działań jest bardzo duży i obejmuje szereg działań ratowniczo-gaśniniczych.
Straż pożarna w swoich strukturach posiada specjalistyczne grupy, które dzielą się na:
– techniczne
– chemiczne
– medyczne
– poszukiwawcze
– wodne
– wysokościowe.
Straż pożarna dysponuje także specjalistycznym sprzętem, który stacjonuje w Jednostkach Ratowniczo-Gaśnicznych. Straż pożarna dysponowana jest nie tylko do pożarów ale także to kolizji drogowych, katastrof budowlanych, katastrof kolejowych, usuwania skutków powodzi, neutralizacji wycieków oraz innych miejscowych zagrożeń.